"СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН БЭЛТГЭЛ БҮЛГИЙН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР"-Н СУРГАЛТ БОЛЛОО.

100_7681.JPG
100_7682.JPG
100_7684.JPG
100_7693.JPG
100_7698.JPG
100_7702.JPG
100_7703.JPG
ХУД-н Боловсролын хэлтсээс 2015 оны 02-р сарын 03,04-ний өдрүүдэд 72 дугаар цэцэрлэг дээр "СӨБ-н бэлтгэл бүлгийн сургалтын хөтөлбөр" сэдэвт сургалтыг төрийн өмчийн 23 цэцэрлэгийн багш, арга зүйч нарт зохион байгууллаа. Тус сургалтыг JICA олон улсын байгууллага ивээн тэтгэсэн бөгөөд НБГ-н сургалт арга зүйн хэлтсийн СӨБ хариуцсан мэргэжилтэн З.Болормаа, ХУД-н БХ-н СӨБ хариуцсан мэргэжилтэн Ж.Шинэбаяр, Газарчин Дээд сургуулийн багш Ц.Удвал, О.Үүрийнтуяа, ХУД-н 27-р цэцэрлэгийн эрхлэгч Цэвэлмаа нар хичээл зааж явуулав. Энэхүү сургалт нь:
-  Бэлтгэл бүлгийн сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга зүй
- Хөгжүүлэх сургалтын зарчим
- БНХ-ийг тоглоомоор хөгжүүлэх нь зэрэг агуулгаар явагдлаа. Сургалтын төгсгөлд нийт багш нараас асуулга авч, санал бодлоо солилцлоо.
Сургалтыг зохион байгуулж, хичээл заасан багш нартаа баярлалаа.
cardura compendium davidspot.com carduran