СӨБ-н сургалтын "Цөм хөтөлбөр"-н танилцуулга сэдэвт сургалт боллоо.

100_7964.JPG
100_7965.JPG
100_7967.JPG
100_7969.JPG
100_7974.JPG
100_7977.JPG
100_7985.JPG

2015 оны 03-р сарын 03 өдөр СӨБ-н сургалтын “Цөм хөтөлбөр”-н танилцуулга сэдэвт сургалтыг ажлын байран дээр явууллаа. Сургалтанд нийт 28 багш ажилчид оролцов. Сургалтаар цөм хөтөлбөрийн агуулгыг танилцуулж, үзэл баримтлалаа хэрхэн боловсруулах тухай түшиц цэцэрлэгүүдийн туршлагыг уншиж танилцаж, эрдэмтдийн онол, үзэл баримтлалыг уншиж судаллаа. Багш ажилчид 2 баг болон багаар ажиллаж цэцэрлэгийн давуу тал ба сул тал,  онцлог /цэцэрлэгийн байршил, сургалтын орчин, эцэг эх асран хамгаалагчид, боловсон хүчин/ зэргээ ярилцав. Цэцэрлэгийн үзэл баримтлалаа тодорхойлоход хүн бүр санаа бодлоо илэрхийлж байсан.

Эрхэмлэх зүйл – Миний хүсэл таны хүсэлтэй нийцэхэд эвлэрэл нэгдэл үүсдэг.