5 дах жилдээ ажиллаж байгаа багш нартай туршлага солилцлоо.

100_7318.JPG
100_7310.JPG
100_7330.JPG
100_7308.JPG
100_7317.JPG

БМДИ-ээс зохион байгуулж буй 5 дах жилдээ ажиллаж байгаа багш нарын үндсэн сургалтанд хамрагдсан нийслэлийн БГД, СХД, БЗД, БНД-н 9 багш 2015 оны 01 дүгээр сарын 16-нд манай цэцэрлэгийн нэг өдрийн үйл ажиллагаатай танилцаж, ярилцлага зохион байгуулж, туршлага солилцлоо.

coupons for prescription drugs click cialis manufacturer coupon 2016
loperamide etos blog.smartofficecloud.com loperamide kopen