"Хүчилтөрөгчийн коктейлны аппарат"-ны төсөл хэрэгжлээ.

Хавсаргасан файлууд
Хүүхдэд ээлтэй Хан-Уул.pptx,   

Тус дүүргийн цэцэрлэгийн насны  3648 хүүхэд коктейль ууж, хүчилтөрөгчөөр амьгалсанаар хүүхдийн өвчлөл буурах магадлал өндөр юм. Хүүхдийн эрүүл мэндэд чиглэсэн бодит хөрөнгө оруулалт хийсэн "Хүүхэд хөгжил" ажлын хэсэг болон удирдах зөвлөлийн гишүүдэд маш их баярлалаа.

loperamide etos link loperamide kopen
lamisil cream singapore lamisil cream reviews lamisil cream for ringworm